Ve Svojšíně letos zahájí revitalizaci návsi

Svojšínská náves

Náves ve Svojšíně na Tachovsku nedoznala po několik desetiletí významnějších změn. Obec  proto již delší dobu připravuje její celkovou rekonstrukci  z důvodu  nevyhovujícího stavebně technického stavu. Mezi největší problémy patří nedostatečné odvodnění ploch, chybějící veřejné osvětlení, na asfaltovém povrchu se vyskytují nerovnosti a praskliny a dochází tak k postupné destrukci zpevněného povrchu. 

Obec Svojšín

Zamýšlené stavební úpravy by zásadním způsobem měly změnit celkový estetický vzhled návsi a vést například k vytvoření  parkovacích míst či oboustranných chodníků. Pořízeno bude kompletně nové veřejné osvětlení. Rekonstrukce prostoru jednoznačně vydefinuje plochy dopravy, což bude vedle kvality stavebnětechnického stavu vozovky a chodníků znamenat přínos pro celkovou bezpečnost a orientaci účastníků provozu. Počítá se dále například s pořízením mobiliáře jako laviček či stojanů na kola. Vzhledem k rozsahu a finanční nákladnosti bude dílo rozloženo do několika let, přičemž v letošním roce by měla být za pomoci úvěru rekonstruována pravá strana návsi směrem k místnímu zámku.

„Současně se naše obec pokouší získat prostředky na realizaci dalších stavebních objektů. V těchto dnech připravujeme podání žádosti o finanční podporu i Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy zaměřené na bezpečnost dopravy, aby ve stavebních úpravách mohlo být pokračováno i v příštím roce. Součástí celkové regenerace návesního prostoru ve Svojšíně má být také zřízení nového povrchu silnice III. třídy, jejímž investorem bude Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,“ sdělil Josef Němec, místostarosta obce.