Ve Svojšíně chystají rekonstrukci mateřské školy

Svojšínská mateřská škola sídlí v jedné budově společně se  základní školou, a to v nevyhovujících prostorách bývalého školního bytu. Vzhledem k velikosti místností a platným normám může být do zdejší mateřinky přijato maximálně 18 předškolních dětí, což z hlediska žádostí rodičů na přijetí nedostačuje.

Obec Svojšín

Změny problematického stavu chce zastupitelstvo obce docílit obnovením provozu mateřské školy v samostatné budově, která je k tomuto účelu určena a řadu let k němu sloužila. Objekt však byl vybudován v 80. letech 20. století v dobovém standardu, který je nesrovnatelný s tím současným.  Z toho důvodu je nutné nejprve  zajistit některé stavební úpravy, a to zateplení, stejně tak výměnu topného systému včetně změny zdroje vytápění.

Zámek Svojšín, foto: www.svojsin.cz

„Náš projekt tak řeší problém velkých tepelných úniků a s tím související vysoké energetické náročnosti budovy. Současně bude pořízena také nová jednotka vzduchotechniky. Uvedené práce by měly být realizovány během jarních a letních měsíců letošního roku, aby již na podzim mohla být budova s dostatečnou kapacitou, skýtající také např. možnost obnovení provozu školní jídelny, opět plnohodnotně zprovozněna,“ sdělil místostarosta Svojšína Tomáš Petráň.

Obci Svojšín na Tachovsku se již v loňském roce podařilo získat dotaci od Plzeňského kraje   na částečné krytí nákladů v souvislosti s pořízením nového topného systému v budově. Na realizaci dalších energeticky úsporných opatření pak bylo požádáno o prostředky u Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí, kde   byli s požadavkem také úspěšní. Většinu nákladů na rekonstrukci budovy mateřské školy i přesto ponese sama obec, která je jejím majitelem.