Ve Schwarzově a Bolzanově ulici na Borech byly dosázeny stromy. Místní si to přáli

foto: ÚMO Plzeň 3

Schwarzova a Bolzanova ulice v plzeňské čtvrti Bory mají opět kompletní řadu stromů a to díky občanům, kteří v těchto ulicích trvale bydlí. Sami totiž požádali obvod o vysazení chybějících listnáčů.

Místostarosta centrálního obvodu Radislav Neubauer, který má péči o zeleň ve své gesci, osobně převzal odvedenou práci odborné firmy. „Vždy, když mám možnost, vyzývám spoluobčany ke komunikaci se mnou, aby mi sdělili své poznatky či přání z místa svého bydliště. Myslím, že v tomto případě se to povedlo,“ říká Neubauer. Je tedy na místě znovu připomenout, že obvod provádí na přání občanů výsadbu nových stromů. Chybí vám někde zeleň? Ozvěte se na městském úřadě!