Ve Lhotě bude vybudována nová kanalizace i stanice odpadních vod

Takto byla zahájena výstavba kanalizace. foto: M. Osvaldová

Po 15 letech, kdy se Lhota připojila k Plzni, bude vybudována nová kanalizační stoky o délce přibližně 10,5 kilometru a tři čerpací stanice odpadních vod. Stavba za 155 milionů korun bez DPH by měla být hotová do konce listopadu 2020.

Samotná kanalizační síť je navržena tak, aby byly všechny splaškové vody odváděny do centrální čistírny odpadních vod v Plzni v Jateční ulici. Systém splaškové kanalizace Lhoty bude napojen na kanalizační systém Valchy, a to prostřednictvím gravitačních stok v kombinaci se třemi čerpacími stanicemi, jež budou postupně předávat splaškové vody ze Lhoty směrem na Valchu.

Kromě vlastní výstavby kanalizační sítě se Vodárna podílí i na napojení obyvatel Lhoty na tuto síť. „Vodárna Plzeň nechá na vlastní náklady vypracovat pro obyvatele městského obvodu projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek včetně inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí,“ uvedl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář, předseda představenstva Vodárny Plzeň. Tyto náklady se pohybují ve výši 1,2 milionu korun bez DPH.