Ve Fakultní nemocnici v Plzni začala výstavba nového pavilonu psychiatrie

foto: Budoucí pavilon psychiatrie

Fakultní nemocnice Plzeň začala v areálu na Lochotíně očekávanou výstavbu nového pavilonu psychiatrické kliniky. Ten přinese pacientům vyšší komfort a zároveň umožní rozšíření ambulantních provozů.  Ze současného počtu 76 akutních lůžek bude v novém pavilonu zvýšen počet na 90. Hotovo má být koncem roku 2019.

Prostor pro pavilon je připraven v lochotínském areálu FN Plzeň, bude se nacházet u interního pavilonu v blízkosti vchodu A  a nabídne pacientům jedno a dvoulůžkové pokoje. Dnes se plzeňská psychiatrická klinika s kapacitou 70 lůžek nachází ve dvou poschodích interního pavilonu v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Je jediným zařízením v regionu, které je schopno poskytnout akutní psychiatrickou péči pro pacienty všech psychiatrických diagnóz.

foto: M. Osvaldová

„Reforma psychiatrické péče neznamená jen zvýšení dostupnosti a komfortu poskytovaných zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné, ale i humanizovat psychiatrickou péči, modernizovat poskytované zdravotnické služby a zlepšit kvalitu života duševně nemocných osob,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Na nové klinice bude na jednotlivých odděleních plně fungující akutní lůžková péče pro diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a konsiliární péči, poskytována bude i péče ambulantní, preventivní, krizová, rehabilitační a psychosociální. „Přijetí pacienta v akutním stavu bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin a 7 dní v týdnu, nepřijetí bude možné jen s ohledem na překročené kapacitní možnosti příjmového oddělení. Ze současného počtu 76 akutních lůžek bude v novém pavilonu zvýšen počet na 90,“ popsal přednosta psychiatrické kliniky Jan Vevera. Podle jeho slov v průběhu posledních let počet hospitalizovaných i ambulantně ošetřených pacientů na klinice ve FN Plzeň vzrostl.

foto: M. Osvaldová

Součástí výstavby pavilonu je i úprava místní komunikace vedoucí k heliportu. Pro akutní uzavřené oddělení bude vybudované i vnitřní venkovní atrium s travnatými prostory a zelení, pro řadu pacientů bude dočasně jediných místem, kam se dostat na čerstvý vzduch a opustit vnitřní prostory budovy a oddělení.

Financování nové čtyřpatrové budovy  za zhruba 354 milionů korun je z 85 % plánováno z evropských fondů a 15 % bude hrazeno příspěvkem ze státního rozpočtu.