Včelaři se mohou těšit na podporu

ilustrační

Na podporu včelařství v letošním roce přispěje Plzeňský kraj  ze svého rozpočtu maximálně 2 500 000 Kč. Jde o neinvestiční finanční podporu, jejímž účelem je stabilizace, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, a to vše společně se zlepšením opylovací služby včelstev.

Podpora včelařů je následující oblastech:

Začínající včelař – u této skupiny je podporováno pořízení nových nástavkových úlů a minimálního nutného vybavení k úspěšnému včelaření.

Stávající včelař – u této skupiny je podporováno pořízení nových nástavkových úlů. Stejně jako v roce 2016 je součástí Pravidel i podpora realizace ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev.

ilustrační foto
ilustrační foto

Omezující podmínkou v programu pro rok 2017 je, že z možnosti čerpání dotace jsou vyloučeni včelaři, kteří již obdrželi podporu v předchozích devíti letech. Na podporu včelařství bylo v uplynulém období z rozpočtu kraje poskytnuto celkem 15 456 287 korun.  Termín pro podávání žádostí je od 1. 3. 2017 do 8. 3. 2017.