Včelaři, pozor na nákazu moru včelího plodu!

ilustrační foto / plzen.cz

Krajská veterinární správa (KVSP) Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj  nařizuje  mimořádná veterinární opatření k zamezení   nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Plzeňském kraji. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu  vyhlásila stanoviště chovu včel   v obci Terešov na Rokycansku.

Vymezení ochranného pásma KVSP stanovuje ochranné pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy s přihlédnutím  k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, které zahrnuje tato celá katastrální území v územním obvodu Plzeňského kraje, okresu Rokycany: okruh obcí Biskoupky,     Drahoňův Újezd,  Hlohovice, Chomle, Chotětín, Kladruby u Radnic, Ostrovec u Terešova,      Přísednice, Radnice u Rokycan, Skomelno, Třebnuška, Vejvanov    a některé další.

Proto KVSP nařizuje chovatelům v ochranném pásmu několik opatření. Zakazují se přesuny včelstev a matek z ochranného pásma.  Přemísťovaná včelstva nebo matky musí být bakteriologicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením směsného vzorku měli ze stanoviště přemístění.   Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje neprodleně provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu o tomto zjištění neprodleně uvědomit KVSP.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán  uložit pokutu až do výše 100 000 Kč u fyzické osoby, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu potom až dva miliony korun.