Válka o SOŠ v Rokycanech. Studenti i učitelé se bouří proti stěhování

Studenti a pedagogové Střední odborné školy v Rokycanech se odmítají vzdát budovy, ve které aktuálně sídlí, a sepsali petici proti stěhování z tzv. starého gymnázia v ulici Svazu bojovníků za svobodu do uvolněné budovy po Středním odborném učilišti lesnickém a zemědělském. O sloučení těchto škol rozhodlo zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Podle ředitelky SOŠ Drahomíry Rancové je budova SOŠ lesnického a zemědělského malá a ve špatném technickém stavu. „Zemědělská škola, kam by se ze starého gymnázia žáci a učitelé přestěhovali, není zdaleka tak udržovaná, jako mnou čtrnáctý rok vedená budova. Navíc se do ní nevejdeme. Nechci studenty přesunout do nevyhovujících a neadekvátních prostor. O dalších zájemcích o studium by bylo předem rozhodnuto,“ prohlásila. Kraj ale argumentuje tím, že stávající budovy nejsou zcela využívány, protože došlo ke značnému poklesu žáků v obou školách. „Od školního roku 2011/2012 jsou přijímány do prvního ročníku gymnaziálního vzdělávání 2 třídy, a to jedna třída osmiletého a jedna třída čtyřletého studia. Na základě těchto skutečností od 1. září 2014 nejsou naplněny 4 třídy, které lze využít,“ tvrdí náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Jiří Struček.

Do rekonstrukce SOŠ se podle Rancové investovalo postupně přes osm milionů korun. „Vybavení je na míru, účelné a na velmi vysoké úrovni. To všechno by přišlo vniveč. Budova je navíc blízko železničního a autobusového nádraží. To je vzhledem k převážně dojíždějícím studentům dalším velkým kladem školy,“ uvedla. Podle Stručka je naopak přestěhování ku prospěchu žáků, protože spolu budovy sousedí a bude umožněno všem žáků využívat odborné učebny v obou budovách. „Pro žáky bude možné rozšířit nabídku volitelných předmětů, rozšířit nabídku jazykového vzdělávání či rozšířit nabídku výuky informačních technologií pro ostatní obory,“ dodal s tím, že budova Zemědělské školy je plně použitelná pro potřeby výuky.

Pod internetovou peticí už je podepsáno celkem 286 lidí, v převážné většině se jedná o učitele, studenty či jiné osoby, které mají ke škole vztah. „V budově starého gymnázia jsem před třiceti lety maturovala a nyní zde více jak deset let učím. Budova je moje srdeční záležitost. Nesouhlasím s přestěhování žáků do horšího pracovního prostředí, byl by to nesporně krok k zániku hlavně technických oborů,“ uvedla Šárka Hlinovská, která na škole vyučuje Informatiku a výpočetní techniku.

O tom, kdy by mělo ke stěhování dojít, není definitivně rozhodnuto. Podle Stručka vzniká studie, jak by se měl uvolněný objekt využít. „Může tam být ekonomické lyceum,“ doplnil.