V ulici 17. listopadu se opět jezdí oběma směry

foto: V. Čermák

V pondělí ve večerních hodinách byl v ulici 17. listopadu v úseku mezi 3. poliklinikou Bory (Čechova ul.) a Purkyňovým pavilonem (náměstí Míru) obnoven provoz v obou směrech. Byla tak úspěšně a ještě před termínem ukončena další etapa přeložky vodovodu Zborovská – Klatovská.

Starý vodovodní řád o průměru 550 mm je postupně po celé trase nahrazován průměrem 600 mm. V této etapě se jednalo o úsek potrubí v délce 184 metrů.Termín dokončení této etapy byl původně stanoven na 31.5. 2019, ale prováděcí firma v návaznosti na květnové oslavy zkrátila termín do 30.4. 2019. Například výměna velkých vodárenských armatur (šoupat) byla kvůli tomu prováděna v nočních hodinách.