V sušické nemocnici akutní chirurgie i o prázdninách

I během letních prázdnin zůstává ambulantní provoz na chirurgickém oddělení sušické Nemocnice nemocnice v režimu akutní péče. Zdravotní péče bude zajištěna v rozsahu na jaký byli pacienti zvyklí. Na lůžkovém oddělení budou v letních měsících probíhat drobné stavební úpravy. Pro případnou hospitalizaci tu budou k dispozici observační (pozorovací) lůžka a také lůžka na multioborovém oddělení JIP.

Ambulantní provoz na chirurgickém oddělení sušické nemocnice zůstane zachovaný i po dobu letních prázdnin. To znamená, že provoz pro pacienty zůstává v nezměněné podobě, tedy po dobu 24 hodin, každý den bude fungovat také ambulantní pohotovost.

„Na chirurgické ambulanci budou přes léto sloužit dva lékaři, jeden  bude mít službu v noci. Pacienti sem mohou přijít s jakýmkoliv zraněním a podle jeho závažnosti budou ošetřeni,“ uvedl tiskový mluvčí nemocnice Pavel Pechoušek.

V Sušici budou pro případnou hospitalizaci k dispozici observační lůžka a také lůžka na multioborovém oddělení JIP. V případě nutnosti chirurgické operace budou pacienti převezeni do Klatovské nemocnice nebo Nemocnice Strakonice. Vedení sušické nemocnice se na tom dohodlo s managementem obou nemocnic.

„Na lůžkovém oddělení sušické chirurgie se musí přes léto provést nutné provozní úpravy, které jsou dlouhodobě plánovány,“ dodal Pechoušek.