V průzkumu Místo pro život skončil Plzeňský kraj až desátý

Ilustrační foto: Richard Beneš

Překvapivě až na desátém místě ze 14 letos skončil Plzeňský kraj v každoročním srovnávacím průzkumu Místo pro život. A to i přesto, že tento průzkum v minulosti Plzeňský kraj dokázal opakovaně vyhrát. Prvenství tentokrát získal Královéhradecký kraj, kde jsou kvalitní služby pro občany, seniory i nemocné. Královéhradecký kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak obhájit loňské vítězství. Ve výzkumu Místo pro život analytická agentura hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 1250 obyvateli a starosty všech regionů. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Jihočeský kraj, bronz získává Zlínský kraj.

A co se tedy líbilo nebo nelíbilo v Plzeňském kraji? Při celorepublikovém srovnání je na Plzeňsku nadprůměrný počet bazénů a koupališť, velmi vysoký počet kulturních institucí, síť a vybavenost knihoven je v regionu rovněž velmi kvalitní. Místní obyvatelé mohou být spokojeni také v možnostmi sportovního vyžití. Výbornými výsledky se může Plzeňský kraj pochlubit v úspěšnosti studentů u státních maturit. Značně rozvinutá je v regionu spolková činnost, v rámci České republiky je zde také velmi vysoký podíl dobrovolných hasičů. Velmi nízká je rovněž nehodovost na místních silnicích.

Naopak na ekologii a životní prostředí místní příliš nemyslí. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace je tu v přepočtu na obyvatele druhé nejvyšší, o mnoho lépe na tom není ani vlastní kapacita čističek odpadních vod. Produkce podnikového odpadu je také jedna z nejvyšších. Komfortu života v kraji nepřidá ani nízké pokrytí čerpacími a dobíjecími stanicemi.

Starostové se v Plzeňském kraji nejvíce potýkají se suchem, které se dotýká jak krajiny, zemědělství, tak i obyvatel měst i obcí všech velikostí. Větší pozornost by si podle nich rozhodně zasluhovalo zdravotnictví, spokojeni nejsou ani s oblastí bydlení, ať už jde o jeho dostupnost, tak i cenu. Představitelům měst a obcí v Plzeňském kraji naopak nedělají žádné problémy kontroly ze strany nejrůznějších úřadů a orgánů, obavy nemají ani ze schvalování právně závazných dokumentů, stejně jako z územního plánování.

Za Plzeňským krajem zůstaly v žebříčku na dalších místech ještě kraje Olomoucký, Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký.