V polovině května se uzavře Rooseveltův most, jaké další omezení Plzeňany čekají?

Roosveltův most. Foto: Plzen.eu

Řidiče čeká další omezení v provozu na plzeňských komunikacích. Od poloviny května bude probíhat uzavírka komunikace Rooseveltova mostu. Příprava stavebních prací už začala, kompletní oprava by měla být dokončena do konce listopadu. Akci realizuje město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně. Náklady na opravu mostu se pohybují kolem 25 milionů korun včetně DPH.

Řidiči se budou od poloviny května potýkat s dalšími dopravními překážkami na plzeňských komunikacích. Od 15. května do 31. srpna 2019 bude uzavřen Rooseveltův most. Provoz zde bude povolen pouze pro MHD a v době od 1. července 2018 do konce stavby bude úplně uzavřen i pro MHD, pro chodce zůstane jeden chodník přístupný, kromě jednoho měsíce o letních prázdninách, kdy bude most úplně uzavřen i pro pěší. V řešení je náhradní objízdná trasa a stanovení termínu úplné uzavírky.

„Uvědomujeme si, že stavební práce přinesou obyvatelům Plzně značné komplikace, ale oprava tohoto důležitého mostu je skutečně nezbytná. Navíc dochází k souběhu s investicemi Plzeňského kraje a Ředitelství silnic a dálnic České republiky, což přináší další omezení. Prosíme tedy veřejnost o pochopení a trpělivost. Pokud je to jen trochu možné, měli by lidé využívat co nejvíce veřejnou městskou dopravu, a to zejména v květnu a červnu,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Rooseveltův most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická a nakonec most přes řeku Mži.

„Na celém mostě, tedy v části přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži budou obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků.  Pokud to bude možné, instaluje se částečně zpátky kamenná pásková dlažba s tím, že se poškozené díly dlažby vymění. Bude opraveno zábradlí a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoven povrch vozovky,“ popsal Martin Lukeš ze Správy veřejného statku města Plzně. V rámci opravy mostu budou vyměněny stávající dožilé mostní závěry. Nosnou konstrukci i spodní stavbu mostu přes Tyršovu ulici stavebníci očistí a poté poškozená místa opraví a natřou ochranným nátěrem. U mostu přes Mži provedou výměnu poškozených částí kamenného obkladu a celou konstrukci rovněž nově natřou. Opraví také schodiště z mostu směrem do Kamenické ulice. Mostní závěr je přechod mostovky na pevnou opěru.

Od 15. května 2019 bude omezen provoz i na silnici I/26 Tyršovy ulice. Vždy bude průjezdný jeden směr.

Na Slovanské třídě se od 13. května 2019 prodlouží uzavírka poloviny komunikace až k náměstí M. Horákové, kdy bude pokračovat stejný režim jako ve spodní části. V provozu bude světelné signalizační zařízení, přičemž dojde k uzavírání napojení z místních komunikací. Zachován bude příčný pohyb pro pěší.

Od 10. června do konce srpna 2019 se chystá uzavírka Malostranské ulice, a to v místě napojení na nám. M. Horákové. Tam bude provoz naveden na semafory v ulici Jasanová.