V Plzni začala fungovat nová veřejná bezdrátová síť, využívají ji lidé v celém světě

Ilustrační foto. Foto: Richard Beneš

Jako první město v České republice se Plzeň stala poskytovatelem bezdrátové sítě eduroam, jež využívají lidé po celém světě k připojení k internetu. Její hlavní výhodou je ověřitelnost, zabezpečení a garantovaná technická úroveň. Tuto síť může využít každý, kdo zde má založený účet. Možnost nové registrace město poskytne svým zaměstnancům a základním školám.

Technologie jdou neustále kupředu a já jsem rád, že Plzeň s tímto trendem dokáže držet krok. Síť eduroam je uznávaným a garantovaným způsobem bezdrátového připojení, využívají ji miliony lidí na celém světě. Fakt, že jako první město v České republice poskytujeme tuto službu na svých přístupových bodech, jednoznačně zvyšuje prestiž Plzně a staví ji na úroveň technologicky vyspělých metropolí. Pokud sem přijede například student z Ameriky, dostane se pohodlně na internet, a to skrze účet, který doma běžně používá,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa (ODS).

Síť eduroam vznikla v prostředí vysokých škol. Tyto instituce chtěly využít jednotlivých lokálních sítí a nabídnout tak svým zaměstnancům a studentům ověřené a zabezpečené připojení kdekoli na světě, a to skrze účet, který si vytvoří ve své zemi.

V České republice tento druh připojení garantuje sdružení CESNET, se kterým jako město dlouhodobě spolupracujeme. CESNET umožňuje připojení nekomerčním organizacím, například těm vzdělávacím a vývojovým. V poslední době se tato síť začíná výrazně rozšiřovat, kromě vysokých škol se začínají připojovat i střední školy a významné instituce jako Akademie věd České republiky,“ vysvětlil radní města pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola (ANO).

Plzeň se o připojení zajímala již delší dobu, aktivně jej začala řešit v souvislosti s dotacemi ITI, kdy zapojení do této sítě bylo jedním z kritérií pro úspěšné čerpání finančních prostředků. „Na základních školách šlo pouze o doporučení, ale vzhledem k tomu, že Plzeň byla na tento krok dobře technicky připravena a s organizací CESNET již delší dobu spolupracujeme, zprovoznění se obešlo bez problémů,“ řekl vedoucí úseku Infrastruktury Správy informačních technologií města Plzně Libor Červený.

V současné době si zaměstnanci města a uživatelé městem zřizovaných základních škol mohou vytvořit účet, jenž slouží pro připojení k městské wi-fi síti. Tento účet poté využijí i pro přihlášení do sítě eduroam. V testovacím režimu město síť spustilo v areálu DEPO2015 a na novém přestupním autobusovém terminálu v Šumavské ulici, postupem času budou další lokality samozřejmě přibývat.

V oblasti zkvalitňování wifi připojení se plánuje město přihlásit začátkem příštího roku také do dotačního programu Wifi4EU. Tento projekt vyhlásila Evropská komise v rámci rozšíření vysokorychlostního internetu do obcí. Město přihlásí všech 10 obvodů, vybraní žadatelé získají dotaci na zkvalitnění sítě ve výši 15 tisíc euro.