V Plzni vznikl žákovský parlament, tvoří ho 19 školáků

foto: město Plzeň

19 žáků z různých škol se sešlo na ustanovujícím zasedání městského žákovského parlamentu. Setkali se s primátorem města Plzně Martinem Baxou a radní pro oblast školství Lucií Kantorovou a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalovou.

foto: město Plzeň

Setkání inicioval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy města Plzně v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II), který sdružuje více než stovku škol z Plzně a dalších 17 obcí v okolí. Od založení městského školního parlamentu si slibuje zvýšení kompetencí mladých lidí pro demokratickou kulturu, zlepšení v oblastech vztahu žáků ke škole, motivace k participaci na životě školy, ale i komunikace žáků mezi sebou a jejich sociální vyspělosti.

Vedení města tuto žákovskou aktivitu podporuje. „Chceme naslouchat všem, kteří v našem městě žijí, a proto tuto činnost dětí zapojených do žákovského parlamentu velmi vítáme. Těšíme se, že budeme postupně dostávat informace a podněty k tomu, co by se mělo ve městě změnit, aby se v něm všem obyvatelům lépe žilo,“ uvedl primátor Martin Baxa při zahájení ustavujícího zasedání. Doplnil, že se plánuje setkat s žákovským parlamentem alespoň dvakrát do roka.

S podporou a přáním úspěšného jednání žákovského parlamentu se k němu připojila i radní  pro oblast školství Lucie Kantorová a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalová. Dagmar Škubalová dětem připomněla, že se na ni mohou obracet členové žákovského parlamentu se svými podněty i poté, co bude projekt MAP II ukončen.