V Plzni se vyháněla zima, už podesáté

foto: V. Čermák

Už podesáté, o poslední únorové neděli, se konalo tradiční vyhánění zimy z Plzně, které organizují Zoologická a botanická zahrada Města Plzně a z.s. IRIS. 

Všichni zájemci, kteří se těší na jaro, v maskách i bez nich, se sešli 24. února ve 14 hodin před 7. základní školou v sídlišti Vinice. Odsud se maškarní průvod, plný originálních a stylových masek, společně s přihlížejícími přesunul na statek Lüftnerka v plzeňské do Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Vstup všech účastníků průvodu byl zdarma. Zde byly připomenuty některé staré lidové zvyky spojené se zimou a předjařím. Především byla setnuta hlava línému (slaměnému) kohoutovi. To proto, „že za vinu se mu dává, že ač odpoledne je už o poznání déle vidět, rána se pořád ještě halí ve tmě“. Také se tady mezi sebou nemilosrdně utkali Zimomilci s Jaromilci. Ještě se nikdy nestalo, aby zvítězili ti první.

Další zastávka se uskutečnila po 15. hodině u Kalikovského mlýna. Dětem cestu zpříjemnilo svezení na pivovarském voze taženém koňmi a vezoucím čaj pro zahřátí. Vůdčí postava průvodu Jaromil X. (Tomáš Kozák), zde pronesl svoji hlavní řeč a vyhlásil a odměnil nejlepší porotou vyhlášené masky. Z desti vybraných masek se velice líbily např. indián, kosmonaut, klaun, páv, medvěd, u dospělých třeba Karkulka. Ceny byly letos prémiové – jak se sluší na jubilejní desátý ročník! Bylo vyhodnoceno 10 masek mezi dětmi a pět mezi dospělými. Zejména tu však vzplanul a pro jistotu byl ještě utopen v řece Mži symbol zimy – Morana.

Velké veselí pak vypuklo po 16. hodině před radnicí poté, co byla paní zima (skvělá Alena Kozáková) spoutána, uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy. Jaromil X. (Tomáš Kozák) pak mohl s čistým svědomím oznámit primátorovi města Plzně Martinu Baxovi, že zima byla z plzeňské kotliny definitivně vyhnána. Odpolední program vyvrcholil soutěžním pojídáním masopustních koblih Plzeňský koblížek o titul koblížkového krále a prince. Dětem byl měřen čas při pojídání jedné koblihy, u dospělých se pak jednalo o tři koblihy. Celý den doprovázel kapela TOTEM a byla zaznamenána rekordní účast ze všech 10 ročníků.