V Plzni se testovaly pohybové schopnosti předškoláků

foto: Public Eye

V prostorách plzeňské 7. mateřské školy v Kralovické ulici se v rámci projektu Pohyb 1P uskutečnilo měření pohybových dovedností dětí předškolního věku. Akce, kterou vytvořila Nadace sportující mládeže v roce 2008, se zúčastnila téměř stovka dětí, do celého projektu se za letošní rok zapojilo na 1 500 dětí ve 40 mateřských školách.

„Výsledky testů slouží nejen učitelům, ale především rodičům. Právě jejich prostřednictvím chceme děti přilákat ke sportu a pohybovým aktivitám i ve volném čase. Chceme jim poskytnout rady, jak děti smysluplně zabavit i mimo prostory školských zařízení,“ uvedl předseda správní rady Nadace sportující mládeže František Berka a dodal, že z analýzy výsledků navíc pro rodiče vyplynou doporučení, jak zlepšovat u svých dětí konkrétní discipliny.

Také ředitelka 7. mateřské školy Martina Přindová považuje projekt Pohyb 1P pro děti za velmi přínosný. „Naše školka je hodně pohybově zaměřená, chodíme s dětmi na brusle, na plavání do tělocvičny, jezdíme do školky v přírodě. Vítáme jakoukoliv pohybovou aktivitu, protože při dnešním sedavém způsobu života má především pro děti sport a pohyb zásadní význam,“ řekla Martina Přindová.

Součástí akce byla i beseda dětí s olympijským vítězem ve střelbě z roku 1988 Miroslavem Vargou.

Disciplíny pro testy byly sestaveny ve spolupráci s odborníky z vysokých škol. Děti zkouší pohybové aktivity formou jednoduchých her – ty jsou konkurencí k hraní her na počítačích a tabletech. Děti při testech napodobují pohyby zvířátek (kráčející čáp, skákající žába, hbitý zajíc nebo šikovný lachtan).