V Plzni se nejspíše podaří umístit do školek všechny děti

ilustrační

Většina rodičů, kteří potřebují pro školní rok 2015/2016 místo pro dítě v mateřské školce, by měla být uspokojena. Dle údajů k 31. červenci 2015 zůstalo sice neuspokojeno 127 žádostí na umístění dětí narozených do konce roku 2012, na základě zkušeností z minulých let ale dochází ještě v září k dalšímu uvolňování míst ve školkách, navíc je v současné době volná jedna třída na 63. MŠ v Lábkově ulici.

„Celkem rodiče letos podali 2 765 žádostí o přijetí, po odstranění duplicit se jedná o 1 959 dětí, což je o 486 přihlášených dětí méně než v předcházejícím roce. Z uvedeného počtu je 62 dětí mimoplzeňských a 190 dětí narozených v roce 2013,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Děti narozené v roce 2013 dosáhnou tří let věku až v průběhu roku 2016 a s ohledem na jejich vývojová specifika nedoporučuje krajský úřad ředitelkám mateřských škol přijetí dětí narozených v roce 2013 k 30. 9. 2015 do mateřské školy a také nezajišťuje jejich financování. Pro tyto děti město provozuje dvě jeslová oddělení na 21. mateřské škole Plzeň, Na Celchu a na 49. mateřské škole Plzeň, Puškinova.

Podle údajů ke konce července neumístěno zůstalo 127 dětí narozených do konce roku 2012. Pro ně je v současné době volná jedna třída na 63. mateřské škole v Lábkově ulici, která patří s kapacitou 252 dětí k největším v Plzni. „Na této mateřské škole dochází k největšímu pohybu přijatých a odhlášených dětí, neboť rodiče přijetí na uvedenou mateřskou školu vzhledem k její poloze často berou pouze jako rezervu, ale pokud se jim podaří získat místo v mateřské škole na Borech, z uvedené školy se následně odhlašují,“ dodala Eva Herinková. Volná místa se uvolňují i v dalších školkách.

Situace v mateřských školách se začíná postupně uklidňovat, počet narozených dětí totiž kulminoval v roce 2009 (1 835) a od té doby postupně klesá, loni se narodilo 1 591 dětí.