V Plzni se koná mezinárodní konference o komunikaci vědy

V novém a třikrát větším science centru Techmania se ode dneška do čtvrtka uskuteční mezinárodní konference věnovaná komunikaci vědy. Aktuální trendy science communication, neformálního vzdělávání a popularizace vědy zde představí zástupci jednotlivých výzkumných center, médií univerzit i science center.

„Konference SCICOM 2014 je určena pro vědce, akademické pracovníky, pracovníky v oblasti médií, tiskové mluvčí, informační a zpravodajské agentury, pracovníky vzdělávacích či výzkumných institucí, studenty doktorských studijních programů a pro další zájemce o science communication,“ vysvětluje vedoucí projektů Techmanie Hana Královcová. „První dubnové dny věnujeme debatě o komunikaci vědy, a to přímo v prostorách plzeňského science centra,“ dodává Královcová.

Konference je rozdělena do tří dnů, v jejichž průběhu se bude věnovat třem základním blokům témat:
1. 4. 2014 – Nová evropská centra excelence a komunikace vědy
2. 4. 2014 – Máme o čem psát? Věda v médiích pohledem novinářů
3. 4. 2014 – Jak na univerzitu? Perspektiva vysokoškolského vzdělávání

„Mezi nejvýznamnější hosty patří Asger Hoeg, dlouholetý ředitel kodaňského science centra Experimentarium. Ten se bude během svého pondělního vystoupení věnovat problematice science center jakožto pojítek mezi univerzitním výzkumem a veřejností“, říká programová manažerka konference Anna Matoušková: „Zajímavá bude rovněž prezentace nových výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni: NTIS, NTC, RICE i RTI představí nejen svůj výzkum, ale i to, jak může jejich práce do budoucna ovlivnit celý západočeský region, případně českou vědeckou scénu jako takovou,“ dodává Matoušková.

Druhý den konference je věnován akademikům, vědcům, ale i novinářům. Promluví zde např. žurnalista Ondřej Vrtiška, redaktor Českého rozhlasu Marek Janáč nebo odborník na marketing Daniel Köppl. Konferenci zakončí čtvrtek věnovaný studentům středních a vysokých škol, kdy se bude debatovat o tom, zda je vysokoškolský titul zárukou dobrého budoucího zaměstnání. Hlavními tématy dne budou praktické rady a příklady pro budoucí studenty: jak prezentovat své myšlenky, jak psát odborné texty, jak být přesvědčivým komunikátorem vědy apod.

Konference SCICOM 2014 probíhá díky projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy, jejž Západočeská univerzita v Plzni a Techmania realizují s cílem vytvořit výzkumnou síť mezi odbornými pracovišti v terciární sféře vzdělávání.