V Plzni se hovořilo o roli technologií v životě člověka

foto: V. Čermák

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a Společnost Grafia s.r.o. uspořádaly odbornou konferenci v rámci Týdne vzdělávání dospělých pod záštitou Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Tématem letošní konference byla „Role technologií v životě člověka“ a dále diskuze na téma „Co opravdu potřebuje Plzeňský kraj“.

Už v úvodním slově prezidentky AIVD ČR a jednatelky společnosti Grafia Jany Brabcové zazněly otázky nejpalčivějších problémů dalšího vzdělávání dospělých. Zdůraznila potřebu vzniku ministerstva vzdělávání, protože školství je jen určitou součástí celé vzdělávací soustavy.

V rámci velmi programu vystoupili zástupci plzeňského Úřadu práce – Lenka Pavlíčková a Jiří Kozák, kteří přítomné seznámili s aktuálním stavem a novinkami. K 30.9.2018 bylo evidováno v rámci kraje 8 423 uchazečů o zaměstnání, bylo k dispozici 32 802 volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,0 %. Od počátku roku bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno 194 uchazečů o zaměstnání a 102 zájemců o zaměstnání.

O aktivitách Plzeňského kraje k podpoře rozvoje digitálních technologií ve školství pohovořil Petr Duda, hlavní manažer projektu. Zaujalo zajímavé vystoupení Jany Malé z oddělení dalšího vzdělávání MŠMT ČR, která hovořila o zaniklých profesích, o profesích, které zaniknou v budoucnu, o profesích, které vzniknou v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0 a o rostoucí úloze rekvalifikací a zejména poradenství.

O projektu Erasmus a aktivitách Domu zahraniční spolupráce hovořila Jitka Morčušová, o aktuálních trendech ve využití technologií ve vzdělávání a o velikém významu on line vzdělávání vystoupila Lucie Rohlíková, Celoživotní a distanční vzdělávání, ZČU v Plzni, o digitálních technologiích ve škole dříve a dnes Pavla Sýkorová, metodička Národního institutu dalšího vzdělávání.

S rolí Info Kariéry v oblasti slaďování vzdělávání a potřeb trhu práce seznámil Marcel Gondorčín, o příležitosti pro školy v oblasti moderních technologií z hlediska financí pohovořila Petra Pitelková, manažerka projektu PROSIT. O roli AIVD ve vzdělávání dospělých v ČR přednesla zajímavý příspěvek Romana Nováčková, výkonná ředitelka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.