V Plzni se bude konat mezinárodní konference zaměřená na archeologii

Ve dnech 7.–9. září se v České republice poprvé uskuteční mezinárodní konference o dálkovém průzkumu v archeologii. Organizuje ji katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, která se dálkovému archeologickému průzkumu dlouhodobě věnuje nejvíce. V přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni se očekává přibližně 80 účastníků.

Dálkový archeologický průzkum je významnou součástí moderní archeologie. Věnuje se interpretaci snímků pořizovaných z letadel či družic a výzkumu pravěké a historické krajiny prostřednictvím nedestruktivních metod. Letecké snímkování zejména starověkých památek na Blízkém východě a dokumentace terénních odkryvů se datují již do konce 19. století, počátky rozvoje tohoto oboru pak do meziválečného období. „V posledních zhruba dvou desetiletích přispívají k rychlému rozvoji oboru informační technologie, jako jsou digitální fotografie, satelitní navigace GPS, družicová data, letecké laserové skenery, software typu GIS a podobně,“ říká profesor Martin Gojda z plzeňské katedry archeologie.

S leteckou archeologií se Plzeňané mohli seznámit už od července ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje prostřednictvím výstavy Lety do minulosti. Velkoformátové fotografie, mapy a plánky představily některé z výsledků leteckého průzkumu u nás. Výstavu si prohlédnou také účastníci mezinárodní konference, poté se počítá s jejím ukončením.

Do Plzně by mělo dorazit přibližně 80 archeologů, především z Německa, Polska, Velké Británie, ale také například z Itálie, Španělska či Nizozemí. Program konference je rozdělen do pěti odborných sekcí. Jedna z nich je speciálně věnována výsledkům našich badatelů a kromě plzeňských specialistů zde zazní také příspěvky odborníků z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Do programu jsou zařazeny také přednášky expertů z Velké Británie, Španělska, Belgie, Rakouska, Polska, Rumunska, Německa, Slovinska a USA. Akci pořádá každoročně již od roku 1983 Aerial Archaeology Research Group.