V Plzni se bude diskutovat na téma: Mladí a politika, mladí a úspěšní

Mladí konzervativci zvou na panelovou diskusi.

Regionální klub Mladých konzervativců v Plzni zve na svou první akci v novém akademickém roce 2018/19 „Mladí a politika, mladí a úspěšní“. Hlavním cílem je přiblížit veřejnosti, zejména pak mladým lidem, témata, která oslovují mladé lidi napříč politickým spektrem a také mladým lidem ukázat, jak fungují mladí lidé uvnitř systému jednotlivých stran a hnutí.

Panelová diskuze se uskuteční 26. září 2018 od 18 hodin v obřadní síni plzeňské radnice. Pozváni k diskuzi přijali:

Mgr. Barbora Kořanová (ANO2011), poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka městské části Plzeň 2
Mgr. Pavel Šindelář ​(ODS), technický náměstek primátora města Plzně
Ing. Stanislav Šec ​(KDU-ČSL), radní městské části Plzeň 3
Viktor Karlíček ​(TOP09), student diplomacie, pořadatel diplomatických simulací

Všichni hosté jsou zároveň kandidáty do Zastupitelstva města Plzně v komunálních volbách 2018. Večerem Vás bude provázet Štěpán Košan, člen Mladých konzervativců a student Právnické fakulty UK. Po formální diskuzi bude připraveno občerstvení a bude prostor k neformálním rozhovorům. Akce se koná za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela.