V Plzni promovali studenti JuniorFEL

foto: ZČU

Šedesát žáků základních a středních škol na Západočeské univerzitě v Plzni zakončilo slavnostní promocí studium dvou oblíbených letních škol. Tradiční JuniorFEL a na ni navazující [JuniorFEL²] je hravou a srozumitelnou formou provedly světem elektroniky a elektrotechniky.

foto: ZČU

Po týdnu stráveném studiem na Fakultě elektrotechnické převzali mladí účastníci letních škol JuniorFEL a [JuniorFEL²] z rukou proděkana Jiřího Hammerbauera diplomy. Slavnostní promoce začala v pravé poledne a nenechali si ji ujít členové jejich rodin, kteří zaplnili celou posluchárnu. „Během těchto dní jste si dokázali, že elektrotechnika není strašák, ale obor, který má obrovské možnosti a tudíž také velikou budoucnost. Naučili jste se, že to není jen matematika, fyzika a počítače. Na vlastní kůži jste se přesvědčili, že je to věda, která se nedá naučit nazpaměť, ale že problémům je potřeba porozumět, rozvinout tvůrčí představivost a co je nejdůležitější – vyzkoušet si to v praxi,“ hovořil proděkan k chlapcům i dívkám. „Doufám, že se nevidíme naposledy, že se k nám vrátíte nejen při dalších ročnících této akce, ale v budoucnu zejména jako naši studenti,“ dodal.

foto: ZČU

Letní škola JuniorFEL se letos konala už po dvanácté. Od pondělí 27. srpna ji denně navštěvovalo 48 žáků 5. – 9. tříd základních škol a primy až kvarty víceletých gymnázií, rozdělených do čtyř skupin. [JuniorFEL²] má za sebou už druhý ročník a elektrotechnickými tématy se díky ní zabývalo 12 středoškoláků. Všichni studenti navštívili celkem pět oborově různých pracovišť a laboratoří, seznámili se s výrobou a distribucí elektrické energie, se základy elektrických obvodů, pronikli do tajů vysokonapěťových výbojů, zkusili si postavit a také naprogramovat robota. Nahlédli rovněž do oblasti šíření elektromagnetických vln, poznali, co je to elektromobilita, jak pracuje televize, termokamera, navigační systém GPS i malé vědecké satelity.

Promoce se zúčastnili také představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně a dalších partnerů. Absolventům obou škol předávali věcné ceny za úspěchy v soutěžích, které byly součástí JuniorFEL.