V Plzni opět soutěžili rodiče s dětmi v tradiční zábavně poučné automobilové soutěži

foto: ÚMO Plzeň 3

Autoklub Plzeň uspořádal ve spolupráci s komisí BESIP při odboru dopravy Magistrátu města Plzně, BESIPem pro Plzeňský kraj, Městskými obvody Plzeň 3, Plzeň 1 a dalšími partnery už 35. ročník soutěže „Jízda za vánočním stromkem 2018“. Za centrální obvod se soutěže zúčastnil starosta David Procházka s dětmi z Dětského domova Domino, místostarosta Ondřej Ženíšek a radní obvodu Jiří Sládek, jehož osádku auta tvořily rovněž děti z dětského domova.

Start byl ve sportovním areálu na Nové Hospodě a posádky absolvovaly trať v délce 50 km, na které plnily úkoly z dopravní výchovy, požární ochrany a znalosti místopisu. Před zahájením soutěže si všichni řidiči vyzkoušeli znalosti pravidel silničního provozu a děti ze zdravovědy.

„Již řadu let a hlavně rádi podporujeme v našem obvodu akce zaměřené na bezpečnost v silničním provozu a bezpečnost dětí vůbec, což je patrné zejména v našich mateřských školách, kde organizujeme dopravní výchovu. Proto také dostala naši podporu tato tradiční soutěž, kde společně soutěží rodiče s dětmi,“ říká David Procházka, starosta třetího plzeňského obvodu.

Po splnění zábavně poučných úkolů na trati  pak v sále sokolovny obdrželi  nejúspěšnější účastníci ceny od organizátorů a zástupců plzeňského centrálního obvodu.

„Jízda za vánočním stromkem má za cíl hravým způsobem zlepšovat znalosti o silniční bezpečnosti nejenom v našem městě, ale i kraji. Je skvělé, že se takto pomáhá dětem a rodičům,“ dodal Ondřej Ženíšek, místostarosta centrálního obvodu.