V Plzni byli oceněni Andělé roku 2018

foto: město Plzeň

Ocenění Zlatý Anděl 2018, Andělské ruce 2018, Dobré duše 2018 a pamětní list dobrovolníkům v sociálních službách navržených plzeňskými organizacemi se předávalo v Měšťanské Besedě v Plzni.

foto: město Plzeň

„Jsem nesmírně hrdý na to, že Plzeň je zcela jistě městem s největším počtem andělů. Snad je to symbolicky i tím, že anděla štítonoše máme i v městském znaku. Buďme šťastni, že jsme obklopeni takovým množstvím lidí dobré vůle a že tito lidé nás provází i všedními dny. Poděkování města prostřednictvím galavečera je tím nejmenším, jak vyjádřit vděk, úctu a uznání každému z těchto neobyčejných a šlechetných,“ přiblížil slavnostní ceremoniál primátor města Martin Baxa.

„Zlatého Anděla pro rok 2018 za obdivuhodné nadšení a životní elán směřující k podpoře aktivního života seniorů a za obětavou a dlouholetou aktivní činnost v čele Svazu důchodců a Seniorů České republiky působících na území města Plzně převzala z rukou primátora Martina Baxy a rezortní náměstkyně Elišky Bartákové paní Bohumila Šmolíková,“ uvedla Alena Hynková, vedoucí pořádajícího odboru, v jehož režii se celý galavečer s pestrým programem každoročně odehrává. „Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství,“ doplnila slovy Jana Wericha Alena Hynková.

foto: město Plzeň

Titul Dobré duše 2018 obdržely tři organizace: Plzeňské městské dopravní podniky za službu Senior Expres, tým Terénní krizové intervence Diecézní charity Plzeň a Odbor bytový Magistrátu města Plzně za součinnost při řešení sociálních problémů a společných projektů s magistrátním odborem sociálních služeb. Ocenění Andělské ruce 2018 si odneslo celkem 25 pracovníků v sociálních službách.

„Andělský slet je neformálním svátkem všech, kteří vědí, že základem štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. A život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra. Loňský, jedenáctý ročník, přinesl i nový smutný titul – Anděl navždy. Bohužel, i letos má in memoriam své anděly, i letos navždy odešli ti, kteří službě člověku věnovali celý život,“ dodala náměstkyně Eliška Bartáková.

Symbolického uznání in memoriam se dostalo Olze Puflerové a Zdeňku Mackovi, angažovaným členům Svazu tělesně postižených, Jiřímu Oudesovi, pedagogovi z organizace TOTEM a Heleně Černíkové, pečovatelce a zdravotní sestře Domovinky – sociální služby, o.p.s. Ocenění jejich práce převzali rodinní příslušníci a mateřské organizace.

Dvanáctý Andělský slet přivítal více než 500 hostů, z toho na 200 oceněných, nominovaných čtyřmi desítkami plzeňských organizací. Udílení ocenění doplnilo vystoupení Cimbálové muziky Milana Broučka, taneční trio SKV Praga nebo formace Blue Wings.

Významným hostem večera byla Nadace Naše dítě a Rossmann, zastoupené Zuzanou Šafářovou a Ivou Kozákovou, z jejichž rukou převzala Věra Kotrbatá, vedoucí zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček Městského ústavu sociálních služeb v Plzni, dar ve výši 300 tisíc korun z kampaně Dejme úsměv dětem na podporu rehabilitačních center.