V Plzni byla pokřtěna kniha Jiřího Plzáka Plzeň v srpnu 1968

foto: V. Čermák

V konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici proběhl ve středu křest knihy plzeňského fotografa Jiřího Plzáka Plzeň v srpnu 1968.

Všechny přítomné přivítal ředitel muzea Ota Rubner a několik úryvků z knihy Jiřího Plzáka přečetl moderátor Jiří Hlobil. Kmotrami knihy se staly Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně a ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková.

Kniha přináší unikátní obrazové svědectví z plzeňských ulic v prvních dnech srpnové okupace v roce 1968. Jiří Plzák, tehdy třiačtyřicetiletý zaměstnanec družstva Fotografia, začal dopoledne 21. srpna pohotově dokumentovat šokující realitu – vstup armád Varšavské smlouvy do Československa, v tomto případě do krajského města západních Čech. Nepohyboval se ale jen v centru města, kde bydlel. Se svými fotoaparáty se vypravil i do jakéhosi tehdejšího centra odporu, které se vytvořilo, zejména ze skupin mladých lidí, u budovy Československého rozhlasu na náměstí Míru.

Celou fotogalerii najdete zde.

Fotografie, které mnoho let uchovával ve svém archivu, se v naprosté většině případů dostávají poprvé na svět právě díky této knize. V publikaci jsou i vzpomínky pamětníků, stejně tak fotodokumentace Jiřího Plzáka z událostí už na jaře 1968, kdy se v Plzni konal Majáles a po dvaceti letech také oslava skutečných osvoboditelů města. Hlavní část oslav se tehdy konala v místech dnešního Památníku Díky Ameriko.