V plzeňských školkách je míst dostatek. Přijímají se i dvouleté děti

ilustrační

Kapacita mateřských škol v Plzni je dostatečná, ukázala to čísla přijatých dětí pro školní rok 2016/2017. Nově bylo letos do mateřských škol přijato celkem 1891 dětí, přičemž 435 bylo čtyřletých a starších, 992 bylo k 1. září 2016 tříletých, 366 bylo ve věku 2,5 roku až tři roky a 98 dětí bylo teprve dvouletých. Aktuálně je v mateřinkách k dispozici téměř 50 volných míst. Zatímco v minulých letech byl problém umístit všechny tříleté děti, letos poprvé začala zůstávat volná místa i pro děti mladší, tedy narozené v roce 2014.

„Pokud uvážíme, že pro jarní zápisy bylo uvolněno 1446 míst a do mateřských škol bylo přijato k 22. září 2016 celkem 1891 dětí, bylo od jarních zápisů přijato dalších 445 dětí, zejména těch, jež v rámci jarních zápisů obdržely zamítavé rozhodnutí,“ uvedla Eva Herinková, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí. Ve školkách zůstává k dispozici ještě téměř 50 volných míst. Úspěšnost přijetí dětí narozených v roce 2013 a mladších závisí na lokalitě. Některá plzeňská zařízení nemohla rodiče tříletých dětí uspokojit a museli proto volit jinou školku, než chtěli. Problémy s nepřijatými tříletými dětmi zůstávají v Městském obvodu Plzeň 8 – Černice a Městském obvodu Plzeň 10 – Lhota. Jde o školky v lokalitách, kde se zvyšuje díky výstavbě počet obyvatel, zejména rodin s malými dětmi. „Je třeba zdůraznit, že i pro tyto děti existuje v současné době nabídka volných míst na jiných pracovištích mateřských škol v rámci města Plzně,“ doplnila Eva Herinková. Uvedla, že pro děti mladší tří let provozuje město dvoje jesle, a to v 21. mateřské škole Plzeň, Na Celchu 33 a v 49. mateřské škole v Puškinově ulici.

Na území města v současné době funguje dalších 20 soukromých zařízení, která pečují o děti předškolního věku. Z toho je sedm zařazeno do školského rejstříku jako mateřské školy, tedy garantují plnohodnotný vzdělávací program jako mateřské školy zřizované městem. Celková kapacita mateřských škol zřizovaných městem činí pro školní rok 2016/2017 celkem 5162 míst.