V Plzeňském kraji je nejvíce uprchlíků z Ukrajiny v přepočtu na obyvatele!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 15. březen 2022 12:26
V Plzeňském kraji je nejvíce uprchlíků z Ukrajiny v přepočtu na obyvatele! Foto: V. Bartoš

Plzeňský kraj má v přepočtu na obyvatele aktuálně největší množství uprchlíků z celé republiky, informoval hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Plzeňským Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU) prošlo už téměř 9 tisíc lidí, dalších několik tisíc pak registroval Odbor azylové a migrační politiky.

Podle hejtmana Rudolfa Špotáka se už kraj dostal na hranu s kapacitou státního ubytování. "V tuto chvíli považujeme za zásadní, aby se zapojila všechna státní ubytovací zařízení v celé republice, podle našich zjištění tomu tak v současné době není. Až tyto kapacity dojdou, budeme využívat tzv. nouzové ubytování. To jsou zmiňované tělocvičny, kulturní domy a další. Pokud tato dojdou a dojdou i státní a krajské kapacity ubytování, budeme nuceni oslovovat soukromý sektor a to už je pro kraje nereálné. Znamenalo by to výdaje desítky milionů nad rámec a to je neúnosné,“ uvedl Špoták. Nouzové ubytování lze podle jeho slov využít po dobu maximálně 30 dnů, potom bude nutné zajistit ubytovaným náhradní bydlení.

Hejtmani jednali v pondělí s Vládou ČR zejména o finanční podpoře krajů, které by nesly náklady za ubytování uprchlíků v případě vyčerpání státních kapacit a využití soukromého ubytování. „Částka 180 korun za osobu je naprosto nedostatečná. My jsme za hejtmany dali vládě návrh, kde by mělo být ubytování odstupňováno. Je to nejprve tzv. nouzové ubytování, to mluvíme o tělocvičnách, kulturních domech, potom jsou to naše kapacity, státní, a to jsou internáty, státní ubytovací zařízení a pak je poslední fáze, a to je ta komerční. V té je ovšem částka 180 korun zcela nereálná, a to zejména v nejvíce vytížených městech jako Praha, Brno nebo Plzeň,“ podotkl hejtman.

V posledních dnech se také začalo mluvit o přerozdělování uprchlíků mezi kraji. „Přerozdělování v tuto chvíli běží přirozeným způsobem, k nám do Plzeňského kraje míří velký počet uprchlíků především za svými rodinnými příslušníky. V tuto chvíli máme jako kraj v přepočtu na obyvatele největší množství uprchlíků, jsou to zhruba 4 procenta,“ doplnil Špoták.

Za včerejší den prošlo KACPU celkem 692 osob. "To je v současné době odpovídající číslo. Denně se pohybujeme kolem 700 - 800 osob," uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová. Od počátku provozu asistenční centrum evidovalo 8 897 příchozích z Ukrajiny. Ubytováno bylo celkem 565 osob, za pondělí pak 59. "Stále platí, že přes krajské a státní ubytovací kapacity jde zhruba 10 % příchozích, ostatní využívají kontakty v kraji a jdou po své ose, na vlastní náklady," doplnila Mertlová.