V Plzeňském kraji bylo zatepleno už 84,9 % bytů

Výše energetické náročnosti bytu je závislá na tepelné prostupnosti bytu, stáří bytového fondu a na velikosti vytápěné plochy, která bývá v rodinných domech zpravidla větší než v bytových domech. K dalším faktorům patří klimatické podmínky, které rovněž ovlivňují výši energetické spotřeby bytu.  Nejnižší průměrnou roční energetickou náročnost bytu měly kraje Hl. město Praha (37,1 GJ) a Karlovarský  (56,6 GJ). V Hl. městě Praha převažují výrazně byty v bytových domech (88,1 %), jejichž energetická náročnost je nižší než v bytech v rodinných domech.

Ke snížení tepelné prostupnosti bytu přispívá tepelná izolace (zateplení). V Karlovarském kraji byl v porovnání s ostatními kraji zaznamenán nejvyšší podíl zateplených bytů (90,5 %). Vysoký podíl zateplených bytů se podílel na nízké průměrné energetické náročnosti bytu v Karlovarském kraji. V Plzeňském kraji bylo zatepleno 84,9 % bytů (pátý nejvyšší podíl). Nejnižší podíl zateplených bytů měly kraje Královéhradecký (68,1 %) a Liberecký (73,6 %).

Nejčastější formu zateplení představovala tepelně izolační okna. V ČR byla provedena výměna oken za tepelně izolační ve více než 75 % obydlených bytech. V Plzeňském kraji mělo provedenou výměnu oken téměř 80 % domácností. Nejnižší podíl domácností s tepelně izolačními okny (přibližně 60 %) se vyskytoval v Královéhradeckém kraji.

Zateplení stěn bylo druhou nejčastější formou tepelné izolace obydlených bytů. V ČR byla provedena teplená izolace ve 47 % obydlených bytů. V Plzeňském kraji mělo tuto formu tepelné izolace 41,3 %  domácností a v porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 5,7 procentního bodu. Vůbec nejnižší podíl domácností s touto formou tepelné izolace se vyskytoval v Královéhradeckém kraji u 33,7 % domácností a v Kraji Vysočina u 38,2 %. Oba tyto kraje patřily ke krajům s nejvyšší průměrnou roční energetickou náročností bytu.

Zateplení střechy se týkalo více než jedné třetiny obydlených bytů v ČR (33,6 %). V Plzeňském kraji mělo zateplení střechy 34,5 % obydlených bytů. V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj umístil na pátém nejvyšším místě. Nejnižší podíl domácností s tímto zateplením se vyskytoval v krajích Pardubickém (25,5 %) a Libereckém (26,1 %), naopak nejvyšší v kraji Zlínském (42,7 %).