V centrálním obvodu začala Plzeňská senior akademie II

foto: ÚMO Plzeň 3

Na základě ohlasů z minulého roku připravila Městská policie Plzeň opět navazující bezpečnostně preventivní vzdělávací program „Plzeňská senior akademie II“. Posluchači jsou tentokrát senioři ze všech velkých plzeňských obvodů, absolventů „Plzeňské senior akademie I“ a projektu „Nedám se“.

Akademii slavnostně zahájili starosta MO Plzeň 3 David Procházka, starosta MO Plzeň 2 a senátor Lumír Aschenbrenner spolu se zástupcem velitele Městské policie Plzeň Markem Šilhanem a velitelem odboru prevence a analýzy Městské policie Plzeň Pavlem Beránkem.

Vzdělávací program v souladu s principy univerzity třetího věku nabízí účastníkům soubor sedmi přednášek s bezpečnostní tématikou, která zahrnuje např. problematiku střednědobé koncepce Městské policie Plzeň, problematiku vyhlášek a nařízení města Plzně, trestnou činnost páchanou na seniorech, problematiku zabezpečení, organizovaného zločinu a zločineckých struktur, psychologii oběti protiprávního jednání a bezpečnost v dopravních prostředcích PMDP. Do programu jsou dále zahrnuty i exkurse na dispečink PMDP a operačního střediska PČR. Zajímavostí jistě bude i návštěva krytu CO. Přednášky a exkurze jsou realizovány jeden den v týdnu po dobu více než dvou měsíců.

Ve čtvrtek odpoledne se v zastupitelském sále MO Plzeň 3 sešlo více než padesát nových studentů, které přivítal starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka a starosta MO Plzeň 2 a senátor Lumír Aschenbrenner spolu se zástupcem velitele Městské policie Plzeň Markem Šilhanem a metodiky prevence kriminality MP Karlem Zahutem a Andreou Vlčkovou.

„Jsem hrdý, že pilotní projekt Plzeňské senior akademie začal na našem obvodě. Byl pro nás úplně novým druhem vzdělávání pro seniory, ale jsem nadšený z celkového průběhu i výsledků. A to nejen díky výborné spolupráci s městskou policí Samozřejmě vždy doufáme, že senioři nic z toho, co se naučili, nebudou muset použít v praxi. Na druhou stranu ale, pokud se dostanou do nepříznivé situace, věříme, že jim nasbírané poznatky pomohou a dokáží se ubránit,“ říká David Procházka, starosta centrálního obvodu.

Spolu s Městskou policií Plzeň se na tomto programu podílí Městský obvod Plzeň 3, Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Plzeňské městské dopravní podniky a psycholog MmP. Finančně byl tento projekt podpořen Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP pod patronací člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti Martina Zrzaveckého.