V plzeňském centrálním obvodu se před zimou kontroluje připravenost techniky

foto: ÚMO Plzeň 3

Úklidové práce v zimním období, tedy od 1. listopadu do 31. března jsou prováděny v souladu se zákonem. Na základě předpisů je každoročně vyhotovován Plán zimní údržby, a to jak celoměstskou organizací, kterou je Správa veřejného statku města Plzně, tak i jednotlivými obvody.

V Operačním plánu zimní údržby jsou stanoveny rozsahy zásahů na jednotlivých komunikacích a časové lhůty podle pořadí důležitostí v daných lokalitách rozdělené do úseků, které vychází ze Smluv o dílo s jednotlivými firmami.

„V návaznosti na Operační plán zimní údržby provádíme kontrolu a ověření způsobilosti techniky připravené na zásah při zimní údržbě. Dle tohoto plánu je nutné provést montáž a přezkoušení mechanismů pro úklid sněhu a pro posyp, za které úklidové firmy zodpovídají,“ říká David Procházka, starosta centrálního obvodu.

Zástupci obvodu postupně navštěvují jednotlivé úklidové firmy, kde veškerá technika je spouštěna a kontrolována její funkčnost včetně přídavných zařízení. Zimní údržbu zajišťují v plzeňském centrálním obvodu čtyři firmy, které disponují kvalitní technikou. Posypový materiál je vydáván pracovníky ÚMO Plzeň 3 na základě pokynu štábu zimní údržby v souladu s Operačním plánem zimní údržby na období od listopadu 2018 do března 2019.

„Jsem rád, že kontrolami, kterých se osobně zúčastňuji, zatím nebyly zjištěny žádné nedostatky a že úklidové firmy jsou na zimu řádně připraveny,“ dodává David Procházka.