V plzeňském centrálním obvodu proběhne blokové čištění ulic

Od druhé poloviny září do první poloviny října dojde na území centrálního obvodu k blokovému čištění ulic, které přispívá ke snížení prašnosti a celkovému zlepšení stavu životního prostředí v nejfrekventovanějších částech města.

K provedení blokového čištění je vždy s týdenním předstihem umístěno na příslušné místo přenosné dopravní značení se značkou zákaz zastavení a dodatkovou tabulkou s upozorněním na termín blokového čištění na daném místě. Samotné čištění probíhá vždy v ranních hodinách tak, aby bylo provedeno rychle a komunikace nebyla dlouho blokována. Technicky je akce zabezpečena formou ručního vymetení přilehlého chodníku a následným strojním zametením vozovky pod obrubníkem.

„Pokud je v den blokového čištění na vyblokovaném místě odstavené vozidlo bránící plynulému a rychlému provedení prací, využívá se služby odtahového vozidla Správy veřejného statku města Plzně za přítomnosti Policie České republiky nebo strážníka Městské policie. Proto žádáme řidiče a majitele vozidel, aby značení respektovali a umožnili tak plynulé a rychlé provedení blokového čištění,“ upozorňuje místostarosta obvodu David Procházka.

Harmonogram čištění:

Radobyčická – mezi Harantovou a Tělocvičnou – pravá, západ / pondělí 18. 9. 2017
Alešova – mezi Čechovou a  Vrchlického – pravá, sever / úterý 19. 9. 2017
Alešova – mezi Čechovou a  Vrchlického – levá, jih / středa 20. 9. 2017
Hálkova – mezi Koperníkovou a Skrétovou -pravá, jih / pondělí 25. 9. 2017
Alešova – mezi Vrchlického a Klatovskou – pravá, sever / úterý 26. 9. 2017
Alešova – mezi Vrchlického a Klatovskou – levá, jih / středa 27. 9. 2017
Hálkova – mezi Skrétovou a Klatovskou – pravá, jih / pondělí 2. 10. 2017
Vrchlického – mezi Dobrovského a Alešovou – levá, východ / úterý 3. 10. 2017
Schwarzova – mezi Z. Wintra a nám. Českých bratří – pravá, východ / středa 4. 10. 2017