V plzeňském centrálním obvodu proběhla kontrola podzimních výhrabových prací

foto: ÚMO Plzeň 3

V měsíci prosinci proběhla na území obvodu kontrola provedených prací, které se týkaly sběru listí a tzv. předvýhrabu a pak následně samotného výhrabu listí. Kontrolu prací provedl starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka a předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 Jiří Strobach.

„Podzimním úklidem prošly rovněž všechny zelené plochy a keřové skupiny, které obhospodařuje třetí plzeňský obvod. Výhraby se nezaměřují pouze na likvidaci spadaného listí, odumřelých částí rostlin, mechů, větviček a jiných nečistot v trávníku snižující jeho kvalitu, ale také na úklid veškerých odpadků, které se na něm nachází,“ informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. Výměr plochy, na které se tyto práce provádí, je bezmála 128 ha.

„Během kontroly byly zjištěny pouze drobné nedostatky, na které byly úklidové firmy upozorněny. Mohu ale konstatovat, že celkově byly práce provedeny profesionálně a kvalitně a obvod je po stránce spadaného listí dobře uklizen,“ dodal Jiří Strobach.