V operačním programu je celkem připraveno devět miliard korun

ilustrační foto: estav.cz

Dotace na pořízení ekologického vytápění v domácnostech, tzv. „Kotlíkové dotace“ spustí Plzeňský kraj v pondělí 30. října 2017.  Plánovaný konec je 31. ledna 2018 nebo do vyčerpání alokace vyhlášené výzvy. Zájemci budou žádat o dotaci opět elektronicky přes systém eDotace v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“.

Jedná se  už o druhou vlnu kotlíkových dotací, ve které bude rozděleno 223 880 000 korun. Dosud bylo vyplaceno 1 870 žádostí.  V rámci projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II“ je v plánu podpořit výměnu 2 412 starých kotlů, přičemž v kraji jich je 43 tisíc, které stále fungují na tuhá paliva. Přesto, že Plzeňsko netrpí výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší, jsou to například prachové částice a benzoapyren, které překračují stanovené limity. Ohroženými oblastmi jsou třeba Domažlicko, Blovicko nebo Horažďovicko.

Podle informace ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana je hlavním cílem výměna nevyhovujících kotrlů za ekologické.  V nové výzvě navíc nemusí žadatelé oslovovat energetické specialisty a realizovat tzv. mikro energetická opatření.

 „Podpora bude poskytována fyzickým osobám na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Žádat bude možné o tyto zdroje: tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),“ vysvětluje radní  Radka Trylčová s tím, že maximální výše dotace je 127 500 korun.

 Plzeňský kraj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, vypsaného Ministerstvem životního prostředí, bude i letos podporovat výměnu starých kotlů na tuhá paliva za ekologičtější variantu. V první vlně dotací na pořízení kotle měl kraj k rozdělení 246,4 milionu korun a schváleno bylo celkem 2 192 žádostí. Největší zájem byl o tepelná čerpadla (39 %), kotle – kombinované uhlí/biomasa (27 %), kotle – výhradně uhlí (13 %), kondenzační kotle (12 %) a kotle – výhradně biomasa (9 %).