V nové přírodní rezervaci u Dobřan našlo nový domov stádo divokých koní

První skoky divokých koní po příjezdu do jejich nového domova u Dobřan. Foto: Dalibor Dostál

Čtvrtým regionem v České republice, kde se začala k ochraně přírody využívat pastva divokých koní se stal v neděli také Plzeňský kraj. Skupina šesti hřebečků tam přijela z rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích. Stádo bude spásat porosty v Evropsky významné lokalitě Šlovický vrch v Dobřanech u Plzně.

„Velice nás těší, že divocí koně, kteří se narodili v naší rezervaci, budou pomáhat s péčí o další přírodně cenné místo. Cílem našeho pilotního projektu v Milovicích bylo nejenom ochránit jednu unikátní lokalitu, ale také vytvořit chovná stáda, která poskytnou přírůstky pro péči o další ohrožená místa, kde se ochraně věnují jiné organizace nebo instituce,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která vzácná zvířata pro dobřanskou rezervaci bezplatně poskytla. Samotný projekt, v jehož rámci pastevní rezervace na západě Čech vznikla, realizovalo město Dobřany s podporou Plzeňského kraje. Zvířata budou první týdny obývat menší, aklimatizační ohradu, poté budou vypuštěna na hlavní pastvinu.

Bývalé vojenské cvičiště v této lokalitě využívala armáda od konce 18. století, vojáci ho opustili po roce 1989. Díky předchozímu působení armády pokrývá území pestrá mozaika různých typů přírodních stanovišť. Objevují se tam krátkostébelné louky, porosty křovin, tůně, skály i malé lesíky, ale také opuštěný lom nebo zbytky starého sadu. Díky tomu v ní zůstaly podmínky pro život mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Z rostlin, kterých tam bylo v rámci průzkumu zjištěno více než 230 druhů, patří mezi nejzajímavější hrachor trávolistý nebo hvozdíček prorostlý. Z vzácných druhů hmyzu je Šlovický vrch domovem motýla modráska jetelového. V kalužích se rozmnožuje jedna z nejvzácnějších žab tuzemské přírody, kuňka žlutobřichá. Domov tam našli i vzácní korýši připomínající trilobity, ohrožení listonozi letní, ale i další, drobnější zástupci této skupiny, žábronožky letní. Z ptáků se na Šlovickém vrchu daří druhům, jako je krutihlav obecný nebo skřivan lesní, kteří obývají řídké lesy nebo jejich okraje.

První skupina divokých koní z anglického Exmooru je od ledna roku 2015 součástí pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji. Ještě téhož roku k nim v jiné části stejného vojenského prostoru přibylo druhé stádo. Od letošního května jsou dvě menší stáda divokých koní v Národním parku Podyjí v Jihomoravském kraji, kde spásají lokality Mašovice a Havranická vřesoviště. Přírůstky divokých koní z Milovic se letos v lednu staly součástí péče o lokality Josefovské louky a Na Plachtě v Královéhradeckém kraji.

Zájem o progresivní ochranářskou metodu s pomocí pastvy velkých kopytníků mají instituce a organizace v dalších regionech, například v kraji Vysočina, Olomouckém nebo Jihočeském kraji. Vhodných míst je však daleko více. „Celkem jsme v metodice pro ministerstvo životního prostředí vytipovali 145 lokalit potenciálně vhodných k pastvě velkých kopytníků,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.