V Nepomuku startuje tvůrčí umělecká rezidence

Nepomuk / foto: Šárka Boušová

Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018 naváží na loňský pilotní projekt. V Nepomuku budou od 1. do 18. 8. tvořit čtyři studenti a dvě autorské dvojice. Letošní rezidence umělecky povede docent Jiří Kovanda, vedoucí Ateliéru Performance na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L. a odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze.

Jiří Kovanda

Studenti budou stejně jako v minulém ročníku tvořit převážně v městských exteriérech, jako zázemí jim poslouží volnočasové středisko Fénix. Mezi vybranými rezidenty jsou studenti a studentky AVU, FAMU, UJEP v Ústí nad Labem a FDU v Plzni.

Tvůrčími rezidencemi usiluje město o zapojení regionu do diskuze o roli umělce a umění v současné neakademické společnosti. Cílem projektu je také snaha o rozvoj divácké obce, která je ve vztahu k současnému umění poměrně malá a rekrutuje se z úzkoprofilové skupiny poučených diváků. Rezidence jsou spojeny s doprovodným programem, který se bude odehrávat zejména na Malé letní scéně a dále na Zelenohorské poště i v dalších prostorech ve městě. Přímo s rezidencemi jsou spojené dvě přednášky. První proběhne hned 2. 8. od 17:00 ve Stodole MLS a přednese ji umělecký vedoucí rezidencí Jiří Kovanda, který představí svoji práci. 13. 8. na stejném místě a ve stejný čas se mohou zájemci těšit na přednášku architekta Martina Rajniše. Kromě toho je stejně jako loni plánována závěrečná komentovaná procházka po uměleckých intervencích, které během rezidencí vznikly, i komentovaná procházka po prvorepublikových zásazích do veřejného prostoru. Závěrečná prohlídka s docentem Kovandou proběhne v pátek 17. 8. od 17:00, zájemci se sejdou před IC Nepomuk.