V litickém kamenolomu se moc prášilo, firma vyfasovala pokutu 100 tisíc

Za zvýšenou prašnost uložila plzeňská pobočka České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu 100 tisíc korun společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s. Ta měla ve svém kamenolomu v Plzni-Liticích porušovat podmínky provozu, které stanovil krajský úřad. Firma se proti pokutě neodvolala, sankce je tedy pravomocná. Informovala o tom mluvčí inspekce Jana Jandová.

Kontroloři na základě podnětu loni v srpnu zjistili, že práce v kamenolomu neprobíhaly v souladu se všemi instalovanými zařízeními k ochraně ovzduší. Při suchém a větrném počasí tak narůstala prašnost. Pod výsypkou filtru odsávání byl uvolněn krycí plech. Dále provozovatel překračoval maximální výšku volného pádu kameniva na sypný kužel. Povolená byla dva metry, v době kontroly však docházelo k sypání až ze šesti metrů. V důsledku toho unikaly zvýšené emise prachových částic do ovzduší.

Dále inspektoři zjistili, že v objektu pro drcení a třídění kameniva byla rozbitá okna. V době provozu však měla být podle provozního řádu zavřená. Rozbitými okny unikal do ovzduší další prach. Inspektoři při stanovení výše pokuty přihlédli k tomu, že firma všechny zjištěné závady neprodleně odstranila.