V Liticích vyroste nová lávka přes řeku

foto: ÚMO 6

Po několika letech plánování se litičtí dočkají. Několik desítek metrů nad místním jezem bude vybudována lávka přes řeku.

Součástí této stavby je rekonstrukce cesty okolo fotbalového hřiště a na druhém břehu vybudování nové cesty a propojení s cestou ke Kotkově chatě. „Tato stavba byla v plánu již několik let, ale nepodařila se zrealizovat, ani zahájit. Letošní rok je z pohledu této investice zlomový,“ uvedla Tereza Bušková v Městského obvodu Plzeň-Litice s tím, že dne 21.2. 2019 došlo k předání stavby zhotoviteli.

Investorem stavby je město Plzeň. Přemostění řeky Radbuzy a propojení s dalšími cestami přinese komfort pro pěší i cyklisty, kteří se vydají na výlety a projížďky v okolí Litic a Plzně údolím řeky Radbuzy.