V Liticích má vzniknout muzeum zemědělské techniky

foto: město Plzeň

Stodola a sýpka bývalého poplužního dvora v Plzni – Liticích jsou nově opraveny. Díky rekonstrukci, na níž se podílelo město Plzeň i Městský obvod Plzeň 6 – Litice, mohou být veřejnosti zpřístupněny unikátní prostory barokní zemědělské architektury. V sýpce má vzniknout muzeum zemědělské techniky, stodola bude využívána pro pořádání kulturních a společenských akcí.

foto: město Plzeň

V první etapě v letech 2016 až 2017 byla na náklady městského obvodu opravena sýpka, poté následovala rekonstrukce stodoly, kterou financovalo město prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně. Do oprav stodoly investovalo město 5,7 milionu korun, městský obvod vydal na opravu sýpky 1,9 milionu korun.

„Stodola je po rekonstrukci staticky zajištěna, má opravený barokní krov a štít, novou střechu i dvoje nová vrata. Sýpka je rovněž staticky zajištěna, má obnovený krov a jižní štít. Zrekonstruován je také krov v průjezdu mezi sýpkou a stodolou, který pochází z roku 1789,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Petr Náhlík. Oba objekty čeká ještě úprava vnitřních prostor.

foto: město Plzeň

„Oprava a zpřístupnění stodoly pro potřeby veřejnosti a Městského obvodu Plzeň 6 – Litice po letech chátrání jsou prvním a důležitým krokem. Doufám, že budou následovat další stavební práce na rekonstrukci objektu z vnější strany i úprava sýpky pro expozici historie zemědělství.  Máme stavební povolení na vybudování nového úřadu v intencích původní administrativní budovy,“ uvedl starosta městského obvodu Jaromír Janoušek. Doplnil, že obvod není schopen ze svých zdrojů takové rozsáhlé stavební úpravy sám financovat. „Ale důležité je stavbu zahájit a mít vizi do budoucna. A získání zajímavé a turisticky přitažlivé lokality ve spojení se zříceninou  nejstaršího hradu na území města Plzně za to stojí,“ dodal.

foto: město Plzeň

Areál budov Litického dvora má čtyři křídla. Západní stranu tvoří dvorská stodola, jejíž jižní část byla ještě v baroku přestavěna na sýpku. Na severní straně dvora je památkově hodnotné barokní a klasicistní obytné křídlo, východní stranu zaujímá barokní stáj, jižní strana dvora byla na přelomu 19. a 20. století uzavřena administrativním objektem.

Objekt byl využíván pro zemědělské účely až do roku 2012, kdy byl vyklizen dosavadním uživatelem a v poměrně zuboženém stavu předán jako historický majetek městu. „V budoucnu se plánuje celková obnova severního objektu včetně prezentace zajímavých prvků, jako jsou klenby a černá kuchyně. Předpokládá se, že by zde mohla být umístěna pošta, komunitní centrum nebo vinárna. V jižním křídle by měla vzniknout novostavba obvodního úřadu na půdorysu původní budovy. Ve výhledu je celková rekonstrukce vnitřní plochy a obnova litického sadu severně od areálu Litického dvora,“ dodal Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.