V listopadu se bude volit nový rektor ZČU. Jediným kandidátem je Miroslav Holeček

Miroslav Holeček je jediným kandidátem na rektora. Foto: ZČU

Na konci února 2019 končí funkční období současného rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka. Ten je zároveň jediným kandidátem na rektora na funkční období 2019 – 2023. Termín volby kandidáta na rektora byl stanoven na 28. listopadu.

Volbě budou předcházet dvě besedy kandidáta na rektora se studenty a akademiky. První z nich proběhne ve středu 24. října od 16 hodin v budově výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd, Technická 8 (místnost US 217), druhá beseda se uskuteční ve středu 7. listopadu od 16 hodin v budově Fakulty pedagogické, Veleslavínova 42 (místnost VC 301).

Samotná volba kandidáta na rektora proběhne ve středu 28. listopadu od 15 hodin na Fakultě právnické v sadech Pětatřicátníků. Rektora volí Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 senátorů, tedy 30 hlasů.