V kraji žije více než šest procent cizinců bez platného azylu

Celkem 6,1 procent z počtu obyvatel Plzeňského kraje jsou cizinci bez platného azylu. Vyplývá to ze zprávy Českého statistického úřadu. Nejvyšší zastoupení podle státní příslušnosti měly osoby z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Zhruba polovina cizinců žila na území okresu Plzeň-město.

Na území Plzeňského kraje žilo k 31. 12. 2018 celkem 35 381 cizinců (bez azylantů), tj. 6,1 % z celkového počtu obyvatel v regionu. Dle pohlaví je více cizinců mužů, tvoří 57,2 %. Z celkového počtu cizinců na území České republiky představuje skupina cizinců žijící v Plzeňském kraji 6,3 % (pátý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnání). Nejvíce cizinců v mezikrajském porovnání žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském, Jihomoravském a Ústeckém.

Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci, kteří tvoří jednu čtvrtinu všech cizinců, dále státní příslušníci Slovenska (23,3 %), Vietnamu (16,0 %), Bulharska (6,8 %) a Rumunska (6,4 %). Počet občanů z Německa postupně klesá, ještě v roce 2016 tvořili 8,0 % všech cizinců v kraji, v roce 2018 je to již jen 5,8 %.

Zhruba polovina cizinců z celkového počtu v kraji žije na území okresu Plzeň-město (49,6 %). V celém kraji došlo ke zvýšení počtu cizinců o 12,4 % oproti roku 2017, nejvíce pak v okresech Rokycany (o 16,9 %), Plzeň-sever (o 16,8 %) a Tachov (o 13,4 %). V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Rokycany dominovali v roce 2018 Ukrajinci, na Domažlicku a Tachovsku převažovali cizinci vietnamské národnosti a v okresech Klatovy a Plzeň-sever tvořili nejpočetnější skupinu Slováci.

Podíl cizinců na obyvatelstvu Plzeňského kraje má rostoucí trend, region se hodnotou 6,1 % řadí na třetí nejvyšší místo v ČR hned po krajích Hl. město Praha a Karlovarském. Oproti roku 2017 se podíl cizinců na obyvatelstvu kraje zvýšil o 0,6 procentních bodů.

Věkové složení cizinců žijících v kraji se příliš nemění, největší zastoupení mají osoby v produktivním věku (15–64 let), které tvoří 85,2 %, a tento podíl v časové řadě kolísá jen mírně.