V Plzeňském kraji je nás více jenom o sedm stovek

ilustrační

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2018 celkem 581 515 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel vzrostl pouze o 699 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 1 050 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již osmým rokem.

Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, jeden okres v kraji vykazoval pokles, a to okres Klatovy (o 72 osob). Nejvíce obyvatel (451) naopak přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji i ve všech jeho sedmi okresech.

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2018 přistěhovalo 2 142 osob, což bylo o 574 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 010 osob a 1 132 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 092 osob (o 103 více než vloni), z toho 78,2 % do ostatních krajů v ČR a 21,8 % do zahraničí.

V 1. čtvrtletí 2018 zemřelo v kraji 1 788 mužů a žen, tedy o 39 osob méně než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (30,9 %) a ve věku 70–79 let (28,9 %). Mezi zemřelými byly i 2 děti, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,4 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (1,4 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji nižší než v ČR celkem.