V kostele Všech Svatých se zpívalo lidem dobré vůle

foto: V. Čermák

Lidem dobré vůle – to byl název koncertu, který se konal v pondělí 15. října v rámci prvního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Plzeňský podzim, pořádaný spolkem Česká píseň Plzeň. Koncert se uskutečnil v Kostele Všech svatých v Plzni na Roudné a vystoupil v něm smíšený pěvecký sbor Česká Píseň. Celý festival vychází z toho, že rok 2018 je významným výročím československé státnosti a proto bylo zvoleno téma Československé století,“ řekla předsedkyně výboru spolku Česká píseň Plzeň Alena Holecová.

Na programu byla Missa brevis Zdeňka Lukáše nebo Bohuslav Martinů a jeho Čtyři písně o Marii a další skladby.

Pěvecký smíšený hudební sbor Česká píseň založil hudební skladatel Zdeněk Lukáš, který by se letos  21. srpna dožil 90 let. Svým osobním muzikantským charismatem vtiskl sboru neopakovatelný vnitřní náboj, který se neztratil ani po 64 letech, a to především díky jeho pokračovatelům, členům i dirigentům.

V neposlední řadě je to zásluha i současného sbormistra a dirigenta Vojtěcha Jouzy, který zahrál skvěle obě  skladby pro sólový hoboj. „Výtěžek koncertu bude použit na provoz sociální služby Osobní asistence Městské charity Plzeň. I to je jeden z důvodů názvu koncertu Lidem dobré vůle,“ poznamenala Alena Holecová.

Svou záštitu festivalu poskytli Vladislav Vilímec, náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče a Martin Baxa, první náměstek primátora. Partnery festivalu, který bude ještě pokračovat dalšími dvěma koncerty 29. října a 2. listopadu, jsou Ministerstvo kultury, Plzeňský kraj, Kulturní Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, Nadace 700 let města Plzně. Mediálními partnery jsou, kromě dalších, Český rozhlas Plzeň, Portál Plzeň.cz, Plzeň TV a ZAK.