V Klatovech srdcem pro děti

Na počátku bylo několik článků v místním deníku, které seznamovaly čtenáře s tím, jak těžce se žije rodinám s postiženými dětmi. Na konci byla myšlenka uspořádat charitativní koncert „Srdcem pro děti“, jehož výtěžek bude věnován právě handicapovaným  dětem z Klatovska. Myšlenka se právě dnes stala skutečností, protože koncert začíná ve 14 hodin v Kulturním domě Družba v Klatovech.  Jeho výtěžek bude věnován občanskému sdružení Podej nám ruku.  Koncert „Srdcem pro děti“ pořádá Klatovský deník společně s Diakonií ČCE Západní Čechy a Městským kulturním střediskem Klatovy.

„Peníze, které se během akce vyberou, budou předá  Diakonie rodičům Kubíka Ducháče z Bukovníku, Terezky Kodýdkové z Hradešic a občanskému sdružení Podej nám ruku, které působí v Klatovech. Všechny zmiňované spojuje jediné – péče o postižené děti. Peníze jim pomohou na  nákup léků, léčebných pomůcek či hrazení nákladných léčebných pobytů,“ říká organizátorka koncertu Alena Loudová.

Klatovské Občanské sdružení Podej nám ruku vzniklo v roce 2012  z popudu rodin, které se starají o své postižené děti. Jejich cílem je, aby se   začlenily do běžného života a smazala se tlustá čára mezi zdravými a postiženými dětmi. Sdružení otevřelo klub v Klatovech, kde se mohou scházet rodiče se svými postiženými dětmi, předávat si zkušenosti, ale také si děti mohou zacvičit, využívat různé naučné i léčebné pomůcky. Sdružení má mnoho plánů, aby mohlo co nejvíce pomáhat postiženým dětem. Nyní klub navštěvují čtyři holčičky. Peníze z tohoto charitativního koncertu by sdružení použilo na nákup pomůcek či na speciální programy pro děti.

Celou akci  bude moderovat Martin Zach – Muž roku 2009. Připraven je bohatý program, který zahájí téměř hodinový koncert Báry Zemanové. Bavit se, tancovat i zhlédnout zajímavá vystoupení budete moci až do 20 hodin. Vstupné   je 150 korun. Pokud by chtěl někdo přispět víc, bude na místě připravena kasička.                                                                 jam