V Domažlicích do registru dárců kostní dřeně

Právě dnes mohou obyvatelé Domažlicka udělat dobrý skutek, a to hromadně vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Je to už podruhé, co se Domažlická nemocnice pomůže opět rozšířit Český národní registr dárců dřeně. Společně s koordinátory centra totiž pořádá ve svých prostorách dobrovolnou registraci.

Zájemci o vstup do registru dárců kostní dřeně mohou přijít do vestibulu nemocnice od 10 do zhruba 14 hodin (časový posun při domluvě se zájemci možný). Účast už přislíbili někteří studenti domažlických středních škol i několik zaměstnanců nemocnice. Zvána je ale hlavně široká veřejnost.  Hromadný zápis do registru dárců se v Domažlické nemocnici cesky narodni registr darcu kostni drenekonal už jednou –  v prosinci 2013. Tehdy se během čtyř hodin zaregistrovalo 40 zájemců.

„Věřím, že letos se registr rozroste ještě o něco více. Oslovili jsme více subjektů, jako například policii ČR nebo hasičský záchranný sbor a doufám, že přijdou i obyvatelé města, kteří mají chuť pomoci lidem s onkologickým onemocněním a o akci se dozví třeba z médií nebo plakátů,“ říká manažerka Domažlické nemocnice pro nelékařské profese Jana Barbora Boučková.

Pro vstup do registru však platí striktní podmínky. Uchazeč o dárcovství musí splňovat dobrý zdravotní stav, být ve věku od 18 do 35 let a jeho hmotnost musí být vyšší než 50 kilogramů. Samotný zápis trvá jenom několik minut. S pracovnicemi registru dárců vyplní krátký dotazník a ty pak odeberou zájemci vzorek krve. To je vše.

Proč vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně?

  • Transplantace kostní dřeně je pro nemocné s poruchami krve zpravidla poslední nadějí na záchranu lidského života, někdy i dětského.
  • Onemocnění krve může potkat i člověka z nejbližšího okolí. Ve více než pětině případů může být vhodným dárcem někdo z příbuzných.
  • Pro každého čtvrtého pacienta, který potřebuje transplantaci krvetvorných buněk, se vhodný dárce nenajde. Každá osoba v registru ale pravděpodobnost nalezení vhodného dárce zvyšuje, byť zdaleka ne každý se dárcem skutečně stane.
  • V celosvětových registrech dárců je sice až 28 milionů osob, ale vzhledem k zákonitostem genetiky je nejpravděpodobnější nalezení vhodného dárce mezi registrovanými stejné národnosti.
  • Se zápisem do registru a s případným dárcovstvím nejsou spojena žádná zvýšená zdravotní rizika.
  • Zapsat se do registru lze jen do 35 let věku. Pak to již není možné. V registru ale zájemce zůstává do 60 let věku (je-li zdravý).
  • Registrace zájemců přímo na Domažlicku je ojedinělá. Zpravidla se dělá jen v dárcovských a náběrových centrech, která jsou nejblíže v Plzni a Klatovech.