Ulice v centru Plzně se budou uklízet. Chystá se blokové čištění

ilustrační foto / ÚMO Plzeň 3

Blížící se květnové Slavnosti svobody znamenají pro MO Plzeň 3 zvýšenou aktivitu v péči o životní prostředí. V rámci jarního úklidu a přípravy historického centra města Plzně vydalo vedení obvodu s ohledem na příznivé klimatické podmínky pokyn k provedení blokového vyčištění vybraných místních komunikací. Tato akce, která má již svoji tradici, přispívá ke snížení prašnosti a celkovému zlepšení stavu životního prostředí v nejfrekventovanějších částech Městského obvodu Plzeň 3.

„Toto blokové čištění je prováděno ve vybraných dnech po celý duben. Vždy je čištěna jen část komunikace, aby bylo minimalizováno blokování parkovacích míst,“ vysvětluje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

K provedení blokového čištění je nutné vždy s týdenním předstihem umístit na příslušné místo přenosné dopravní značení se značkou zákaz zastavení a dodatkovou tabulkou s upozorněním na termín blokového čištění na daném místě. Samotné čištění probíhá vždy v ranních hodinách tak, aby bylo provedeno rychle a komunikace nebyla dlouho blokována. Technicky je akce zabezpečena formou ručního vymetení přilehlého chodníku a následným strojním zametením vozovky pod obrubníkem.

Stroj používaný k metení je v majetku firmy, která v centrální části města provádí pravidelný běžný úklid dle smlouvy o dílo. Jedná se o speciální silniční vozidlo s vysavačem a rotačními kartáči.

„Pokud je v den blokového čištění na vyblokovaném místě odstavené vozidlo bránící plynulému a rychlému provedení prací, využívá se služby odtahového vozidla Správy veřejného statku města Plzně za přítomnosti Policie České republiky nebo strážníka Městské policie. Proto se snažíme řidiče upozornit, aby akceptovali umístěná značení a předešli tak nepříjemným komplikacím,“ doplňuje starosta David Procházka.