V centru Plzně bude k vidění oživená Křížová cesta

foto: Pavel Adámek

V pátek 7. dubna se již tradičně uskuteční v Plzni Křížová cesta, jejíž jednotlivá zastavení se odehrají venku na trase vedoucí centrem města. Zahájení proběhne v 18 hodin v katedrále sv. Bartoloměje za doprovodu hudební skupiny Quo Vadis, přítomni budou biskupové Tomáš Holub i František Radkovský.

Jedenáct několikaminutových zastavení originálně ztvární různá společenství mládeže z celé plzeňské diecéze (Plzeňský a Karlovarský kraj). Pro letošek jsou inspirována tématem křížů lidské nedokonalosti (strach, nedůvěra, bolest, smrt…), a to například divadelní scénkou či dramatickým čtením Písma. Organizátorem akce je Diecézní centrum mládeže a Biskupství plzeňské.

Křížová cesta je modlitba, v níž se rozjímají jednotlivé události bezprostředně spojené s Ježíšovým ukřižováním. Nabízí příležitost si uvědomit, že život každého člověka je sice plný temných a bolavých zkušeností, ale je tu Někdo, kdo je dokáže proměnit ve vzkříšení a nový život. A že neexistuje utrpení, které by Bůh nedokázal zvrátit v dobro.