V čele ZČU bude příští čtyři roky stát staronový rektor Miroslav Holeček

Rektor Miroslav Holeček . Foto: ZČU

Kandidátem na rektora pro příští čtyřleté funkční období zvolil ve středu Akademický senát ZČU současného rektora univerzity Miroslava Holečka. V tajném hlasování získal 32 z 54 odevzdaných hlasů. Jeho první funkční období skončí 28. února 2019. Po jmenování do funkce prezidentem republiky bude stát v čele plzeňské univerzity do konce února 2023.

Miroslav Holeček byl jediným kandidátem na rektora. Pro zvolení musel získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 členů Akademického senátu ZČU, tedy alespoň 30 hlasů. Hned v prvním kole volby získal 32 hlasů. Rektor Miroslav Holeček v březnu 2015 vystřídal Ilonu Mauritzovou v čele Západočeské univerzity.

Ve svém volebním programu Miroslav Holeček připomněl, že vysoké školy se v důsledku nové legislativy stávají stále samostatnějšími subjekty, které si samy stanovují svou interní strategii. Ve svém druhém funkčním období tak chce rektor převést plzeňskou univerzitu do této „nové doby“, v níž vidí univerzitu jako jednotnou, kompaktní instituci, jejíž jednotlivé součásti úzce spolupracují.

Jedním z nejdůležitějších úkolů nového vedení ZČU bude získání institucionální akreditace. Předměty i celé studijní programy by měly být pojaty interdisciplinárně a měly by být založené na spolupráci jednotlivých součástí univerzity. Silný důraz chce rektor klást na rozvíjení internacionalizace, což by se mělo projevit i jmenováním prorektora právě pro tuto oblast.