Více než tisíc tun nelegálně dováženého máku se dostalo do Česka

foto: SZPI

Obrovské množství nelegálně dovezeného zahraničního máku zajistila v rámci kontrol Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy šlo o 1 364,150 tun.

„Dle dodatečně předložených nabývacích dokladů bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba do ČR dovezla celkem 58 zásilek máku (ze Španělska, Velké Británie, Austrálie a Turecka). Kontrolovaná osoba nesplnila oznamovací povinnost vůči SZPI dle požadavků vyhlášky č. 172/2015 Sb., kdy příjemce musí zásilku máku z jiného členského státu Evropské unie nebo třetí země nahlásit nejpozději 24 hodin před jejím příjezdem na místo určení,“ uvedl Kopřiva s tím, že předmětné zásilky máku provozovatel dovezl do ČR v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

„Vzhledem ke skutečnosti, že u odhalených zásilek máku nebyla provozovatelem potravinářského podniku splněna informační povinnost, údaje o dovozech máku poskytnuté SZPI nekorespondovaly s údaji dostupnými z veřejných zdrojů. Cílem ohlašovací povinnosti je umožnit dozorovým orgánům pravidelnou a systematickou kontrolu bezpečnostních a jakostních parametrů dováženého máku,“ dodal mluvčí.