V Borském parku hořel táborák a lidé pekli buřty s vedením obvodu

Desítky lidí si přišly opéct špekáček, poslechnout příjemnou country muziku v podání kapely Hop a ŠaVani, ale třeba také popovídat si se zástupci centrálního obvodu o životě na Borech. V rámci této akce proběhlo šetření Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, jehož zástupci diskutovali s občany nad Pocitovou mapou, a kde měli respondenti možnost odpovědět na otázky kam rádi chodí, kam by vzali návštěvu, kde by chtěli bydlet, ale i kde se cítí nepříjemně, a které místo potřebuje změnu.

Zároveň starosta obvodu David Procházka využil této příležitosti a informoval občany o výsledcích anket, které proběhly souběžně s volbami do Evropského parlamentu. V nichž se občané Výsluní vyjadřovali k možnosti zavedení autobusové linky, a občané lokality „Bezovka“ a přilehlých ulic zase k propojení Čermákovy, respektive Družstevní ulice, na ulici Sukovu.