Uzavírka lávky k ZČU

ZČU na Borech. Foto: M. Osvaldová

V souvislosti se stavbou tramvajové trati na Borská pole bude od 6. 10. 2018 uzavřena lávka pro pěší od Kaplířovy ulice přes dálniční přivaděč k univerzitě.